Концепція журналу "Науковий вісник НГУ"

Рейтинг користувача:  / 7
ГіршийКращий 

nv ngu journals

"Науковий вісник НГУ" видається з 1998 року.

ISSN (print) 2071-2227, ISSN (online) 2223-2362. 

Журнал зареєстровано ВАК України як фаховий з технічних, геологічних та економічних наук. "Науковий вісник НГУ" входить до міжнародного каталогу періодичних видань Ulrichsweb™ Global Serials Directory.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем гірничодобувної та енергетичної галузей промисловості і шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу економічних аспектів роботи підприємств, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.

Завдання:

1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки, актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів у відповідності до потреб промисловості в галузі геології, розробки і збагачення корисних копалин, механіки та машинобудування, екології, економіки та управління.

2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.

3. Розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід учених і фахівців підприємств гірничодобувної та паливно-енергетичної галузей промисловості, перспективних розробках і нових напрямках технічного прогресу.

4. Розміщення на сторінках журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, нові навчальні посібники і монографії вчених Національного гірничого університету та умови підготовки кадрів вищої кваліфікації.

5. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.

6. Сприяння в налагодженні творчих зв'язків між науковими і виробничими колективами, залучення вчених різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем гірничої справи.

7. Залучення рекламодавців із числа провідних підприємств гірничодобувної галузі України та країн СНД.