Ідентифікація тривимірної геофільтраційної моделі техногенно-навантаженої територіїї центральної частини Криворізького басейну

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

Д.В. Рудаков, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», професор кафедри гідрогеології та інженерної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

В.І. Тимощук, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

Т.І. Перкова, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», аспірант, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

Є.А. Шерстюк, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», аспірант, асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Розроблено чисельну модель, яка враховує неоднорідність гідрогеологічних параметрів та комплексно відтворює планово-профільну фільтрацію в межах проникних та роздільних шарів в умовах їх осушення і повторного насичення. Згідно з результатами моделювання виконано оцінку показників гідродинамічного режиму в природних умовах на ділянці розташування об’єктів гірничої промисловості у Кривбасі. На основі оцінки відхилень компонент балансу доведено здатність моделі до збереження адекватності у фактичному діапазоні вхідних даних при рішенні прогнозних задач.

Список літератури / References

1. Інженерно-геологічна обстановка в районі Криворізького залізорудного басейну України / [Лущик А.В., Давиденко І.П., Швирло М.І., Яковлєв Є.О.] // Інформаційний бюлетень про стан геологічного середовища України за 1994 – 1995 роки. – 1997. – Вип. 14. – С. 36–41.

Engineering-geological state near Kryvyi Rih iron-ore basin in Ukraine / [Lushchyk A.V., Davydenko I.P., Shvyrlo M.I., Yakovliev Ye.O.] // Informatsiinyi biuleten pro stan heolohichnoho seredovyshcha Ukrainy za 1994 – 1995 roky. – 1997. – Issue14. – P. 36–41.

2. Евграшкина Г.П. Влияние горнодобывающей промышленности на гидрогеологические и почвенно-мелиоративные условия территорий / Евграшкина Г.П. – Д.: Монолит, 2003. – 200 с.

Yevgrashkina G.P. Influence of mining industry on groundwater and soil development conditions of a territory / Yevgrashkina G.P. – D.: Monolit, 2003. – 708 p.

3. Вплив об’єктів гірничого виробництва на гідрогеомеханічний стан прилеглих територій в умовах Криворізького басейну / [Тимощук В.І., Демченко Ю.І., Загриценко А.М., Шерстюк Є.А.] // Сб. научн. тр. ІІ Международной научно-практической конференции «Школа подземной разработки». – Днепропетровск, 2008. – С. 234–237

Influence of mining enterprises on hydrogeomechanical state of adjacent territories at Kryvyi Rih Basin / [Tymoshchuk V.I., Demchenko Yu.I., Zahrytsen-ko A.M., Sherstiuk Ye.A.] // Collected articles of II International Theoretical and Practical Conference »School of Underground Mining”. – Dnepropetrovsk, 2008. – P. 234–237.

4. Мироненко В.А. Проблемы гидрогеоэкологии в 3-х т. / Мироненко В.А., Румынин В.Г. // Т. 2: Опытно-миграционные исследования. – [2-е изд., стер.]. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2002. – 394 с.

Mironenko V.A. Problems of hydroheoecology in 3 volumes. / Mironenko V.A., Rumynin  V.G. // Vol. 2: Experimental and migration research. – [2 edition., ster.]. – M.: Izdatelstvo Moskovskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, 2002. – 394 p.

5. Рудаков Д.В. Прогнозування фізико-хімічних змін водотривких порід під впливом накопичувачів рудничних вод (на прикладі Кривбасу) / Рудаков Д.В., Воробйова Т.І. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2008. – №5. – С. 63–66.

Rudakov D.V. Prediction of physical and chemical changes of waterproof rocks under the influence of mine water storage ponds / Rudakov D.V., Vorobyova T.I. // Haukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytety. – 2008. – No.5. – P. 63–66.

6. Spizzichino K. Numerical Groundwater Modeling / Spizzichino K., Walton W. C. – CRC Press, 1989. – 272 p.

7. McDonald. ModFlow. A modular three-dimensional finite difference groundwater flow model. Open-file report / McDonald, Harbaugh M.C., Harbaugh A.W. // U.S. Geological Survey – 1988. – P. 83–875.

Files:
2011_05_rudak
Date 2012-11-27 Filesize 481.48 KB Download 551

Відвідувачі

1736709
Сьогодні
За місяць
Всього
54
3293
1736709

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49000, м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: 47-45-24
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Геологічні науки Ідентифікація тривимірної геофільтраційної моделі техногенно-навантаженої територіїї центральної частини Криворізького басейну