Виявлення динаміки змін хімічного складу підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м. Київ за допомогою методів математичної статистики

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.Є. Кошляков, доктор геологічних наук, доцент, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології, м.Київ, Україна

Т.О. Кошлякова, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, інженер І категорії НДЧ геологічного факультету, м.Київ, Україна

Реферат:

Мета. Виявлення тенденцій змін хімічного складу та класу якості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в межах м. Київ, викликаних тривалою експлуатацією, за допомогою математико-статистичних методів та ГІС-технологій.

Методика. У роботі застосовані системний, математико-статистичний, геоінформаційний підходи до вивчення об’єкта, метод типізації та описовий метод. Для математичної й статистичної обробки були обрані пакети програм Microsoft Excel, Statistica, Attestat; для побудови картографічних схем, а також для просторового аналізу та моделювання в ГІС були застосовані програми Corel Draw, MapInfo Professional та ArcView.

Результати. Розроблена методика дослідження змін хімічного складу та якості питних підземних вод м.Київ на базі спільного застосування методів математичної статистики та геоінформаційних технологій. Наведений опис та обґрунтування застосування методів непараметричної статистики (критерій Мана-Уітні) та критерію Аббе, що були використані для аналізу гідрохімічних даних. Виконана типізація території м. Київ та виділені найбільш вразливі до забруднення ділянки міста. 

Наукова новизна. Уперше виявлена загальна тенденція до погіршення класу якості води сеноман-келовейського водоносного комплексу в межах території м. Київ. Встановлено, що зміни основних компонентів хімічного складу питних підземних вод досліджуваного водоносного комплексу на території міста мають нерівномірний за площею характер і залежать від інтенсивності експлуатації та геолого-гідрогеологічної й геоморфологічної будови ділянки території. Також уперше була виконана типізація території м. Київ за змінами основних компонентів хімічного складу та класу якості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу, встановлені тенденції цих змін.

Практична значимість. Практичне врахування встановлених тенденцій змін хімічного складу та класу якості питних підземних вод сеноман-келовейского водоносного комплексу в межах м. Київ дозволить запобігти подальшому погіршенню якості підземних вод шляхом оптимізації системи їх експлуатації. Отримані результати можуть слугувати основою для розробки системи моніторингу хімічного складу питних підземних вод у м. Київ, методичні підходи та прийоми можуть бути використані для вивчення підземних вод на інших урбанізованих територіях.

Список літератури / References:

1. 3лобіна К.С. Особливості хімічного складу підземних вод Києва, що використовуються для бюветного водопостачання / К.С. Злобіна, І.В.Кураєва, Г.А. Кроїк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія „Геологія. Географія“. – 2011. – Вип. №13. – С. 58–63.

Zlobina, K.S., Kuraieva, I.V. and Kroik, G.A. (2011),Chemical composition features of the groundwater uzed for well-roomwater supply in Kyiv, Visnyk Dnipropetrovskogo universytetu. Series “Geology. Geography,no. 13,pp. 5863.

2. Кошлякова Т.О. Зміни хімічного складу питних підземних вод м. Києва у процесі експлуатації / Т.О.Кошлякова // Зб. наук. праць Ін-ту геологічних наук НАН України. – 2011. – Вип. 4. – С. 88–93.

Koshliakova, T.O. (2011), “Kyiv potable ground water chemical composition changes during exploitation period”, Zbirnyk naukovykh prats Institutu geologichnykh nauk NAN Ukrainy, no. 4, pp. 88–93.

3. Соловьев В.А. Проблема математизации геологии / В.А. Соловьев, Л.П. Соловьева // Бюл. Моск. об-ва испытателей природы. отд. геол. – 2010. – С. 63–69.

Solovyov, V.A. andSolovyova, L.P. (2010), “ Theproblem of mathematization of geology”, Bulleten Moskovskogo Obshestva ispytateley prirody. SeriesGeology, pp. 63–69.

4. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60. Основні терміни та їх визначення EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Definitions of Main Terms / пер. В. Лозанський; за участю: К. Алієв, Ю. Відєніна, Н. Закорчевна [та ін.]; вступ. слово: П.М. Ігнатенко, У.Гершель. – К., 2006. – Текст укр, англ.

EU Water Framework Directive 2000/60/EC (2006). The main terms and their definitions. The official Ukrainian translation, Kyiv, Ukraine.

Files:
2014_3_koshliakov
Date 2014-07-08 Filesize 192.79 KB Download 423

 

Відвідувачі

1736697
Сьогодні
За місяць
Всього
42
3281
1736697

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49000, м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: 47-45-24
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Геологічні науки Виявлення динаміки змін хімічного складу підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м. Київ за допомогою методів математичної статистики